2018 YILI HAC ORGANİZASYONU BİLGİLENDİRMESİ

2018 YILI HAC ORGANİZASYONU BİLGİLENDİRMESİ;

1- Ön kayıt ücreti yatıran vatandaşlarımızın 21 Aralık 2017 – 29 Aralık 2017 tarihleri arasında kendileri elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır.

a) İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre muhasebe müdürlüğüne ait anlaşmalı bankalardaki kurumsal tahsilat hesabına 20 TL. n kayıt ücreti yatırdıktan sonra müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

b) 2017 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “Kayıt Yenileme” işlemleri 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlığımızca elektronik ortamda otomatik olarak yapılacaktır. Bunlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

c) Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da yapmış oldukları tercihlerinde, ( il, ilçe, hac konaklama türleri ve kuraya birlikte gireceği kişilerde) değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vazgeçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir.

d) 2017 yılı Hac kayıt yenileme zamanı içerisinde kayıtlarını yenilemeyen vatandaşlarımız 20 TL, ücreti anlaşmalı bankalara yatırarak yeniden kayıt yaptıracak, ancak geçmiş yıllardaki kura kat sayıları geçerli olacaktır.

e) Vatandaşlarımız ön kayıtlarını elektronik ortamda “http://hac.diyanet.gov.tr” adresinde kayıt yaparken veya Müftülüklerde ön kayıt formunu doldururken “Oda Tercihli” veya “Otel” konaklama türlerinden birini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, varsa kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri belirterek yapmaları gerekmektedir.

2-Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek,  Müftülükler de aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

3-Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

4-Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir. 

5-Hacca götürülmek istenilen "0-12” yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak ancak bunlar kuraya dâhil edilmeyecektir. Ön kaydı olup kuraya dâhil edilmeyen 0-12 yaş arası çocuklardan, 0-06 yaş arası çocukların kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynleri ile birlikte kesin kayıtları alınacak, 07-12 yaş arası çocukların ise ebeveynleri kesin kayıt hakkı elde etseler dahi kesin kayıtları alınmayacaktır.            

6-Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımız talepleri halinde müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecektir.             

7-2018 yılı Hac kurası 25 Ocak 2018 tarihinde saat 11:00 de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilecektir.              

8-Çekilecek Kura sonucunda kesin kayıt elde hakkı elde edenler 29 Ocak-09 Şubat 2018 tarihleri arasında İl Müftülüğünde kayıtlarını yaptıracaklardır.

9-2017 yılında kesin kayıt yaptırdığı halde çeşitli sebeplerle (Hastalık, Yurtdışı Yasağı vb.) hacca gidemeyenlere 2018 yılında Kurul kararıyla hak verilecektir.

10- Hac ücretleri ile bilgiler daha sonra açıklanacaktır.

Hac Kayıt Durumunuzu Sorgulamak İçin Lütfen Tıklayınız....